Bình Định

TT ĐẠI LÝ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 Nhà thuốc Thái Hòa Đường 152 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn 056 3524584
2 Nhà thuốc Đệ Nhất 297A Nguyễn Huệ, Quy Nhơn 0563829797
3 CT DP Hưng Phát 22 đường 31/3, TP. Quy Nhơn 056 3827234
4 Nhà thuốc Hồng Nhung 305 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn 0935925952
5 Quầy thuốc số 12 110 Trần Phú, Quy Nhơn 0563827044
6 Nhà thuốc Bảo Dung 321 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn 0563522902
7 Nhà thuốc Châu Thủy 319 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn 0563822956
8 Nhà thuốc Hương Giang 247 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn 0563821188
9 Nhà thuốc Hồng Kông 261 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn 0563821283
10 Nhà thuốc Tân Thành 245 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn 0563821669
11 Nhà thuốc Vũ Hùng 251 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn 0563825661
12 Nhà thuốc Ý Nhi 02 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn 0563828837