Quận 3

TT ĐẠI LÝ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 Nhà thuốc Tâm Hiền 1 209 Trần Văn Đang, P.11, Q.3 39315063
2 Nhà thuốc Long Châu 399 Hai Bà Trưng, P 8 38204334
3 Nhà thuốc Mỹ Châu 1 389 Hai Bà Trưng, P.8 38222266
4 Nhà thuốc Mỹ Châu 10 401 Hai Bà Trưng, P.8 38200414
5 Nhà thuốc Eco 397 Hai Bà Trưng, P.8 38208487
6 Nhà thuốc Eco 413 Hai Bà trưng, P.8 38207476
7 Nhà thuốc Minh Khôi-ATF 518Bis Lê Văn Sỹ
8 Nhà thuốc Hồng Ngọc 390 Lê Văn Sỹ, P.14 38438951
9 Nhà thuốc Mỹ Châu 2 338 Lê Văn Sỹ, P.14 39319564
10 Nhà thuốc Viên Châu 402 Cách Mạng Tháng Tám, P.11 3 9318677
11 Nhà thuốc Eco 404A Cách Mạng Tháng Tám, P.11 39311814
12 Nhà thuốc Số 37-TLD 400 Cách Mạng Tháng Tám,  P.11 39314116
13 Nhà thuốc Bảo Quỳnh-TLD 160 Cách Mạng Tháng Tám, P.10 39310570