Quận 5

TT ĐẠI LÝ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 Nhà thuốc Vạn Hưng 27 Hải Thượng Lãn Ông, P.10
2 Nhà thuốc Minh Phát 73B Hải Thượng Lãn Ông, P.10
3 NT YHCT Trung Tâm 77 Hải Thượng Lãn Ông, P.10 38864935
4 NT Bảo Anh Dược Hãng 82 Hải Thượng Lãn Ông, P10 39446335
5 Nhà thuốc Đại Khánh 110A Hải Thượng Lãn Ông, P10 22134714
6 Nhà thuốc Bách Khang 112 Hải Thượng Lãn Ông, P10 38555686
7 Nhà thuốc ĐY Hùng Vương 136 Hải Thượng Lãn Ông, P.10 39506548
8 Nhà thuốc Giác 142 Hải Thượng Lãn Ông, P.10 39505795
9 Nhà thuốc Gia Hưng 180 Hải Thượng Lãn Ông, P.10
10 Nhà thuốc Đông Hoàng 133 Lương Nhữ Học, P11 38563636
11 Nhà thuốc Đông Phương 146 Lương Nhữ Học, P.11 38594784
12 Nhà thuốc Bạch Liên 39 Thuận Kiều, P12 39550452
13 Nhà thuốc Hạnh 41 Thuận Kiều, P.12 39550687
14 Nhà thuốc Eco 51 Thuận Kiều, P.12 38572647
15 Nhà thuốc Mỹ Châu 4 73 Thuận Kiều, P.12 38577641
16 Nhà thuốc Vĩnh Xuân 313 Nguyễn Trãi, P.7 22133930
17 NT Tân Trường Hưng 816 Nguyễn Trãi, P14 38573526
18 NT Hạnh đức đường 826 Nguyễn Trãi, P14 38560288
19 Nhà thuốc Số 24 893 Nguyễn Trãi, P14 938086819
20 Nhà thuốc Vĩnh Khang 85 Triệu Quang Phục, P.10 38591911
21 Nhà thuốc Lai An 101 Triệu Quang Phục, P11 38550829
22 NT Phúc An Khang 904-906 Trần Hưng Đạo, P7 39246197
23 NT Phùng Hưng hãng 492 Trần Hưng Đạo, P.14 38550526
24 NT YHCT Nhung Thành 87 Nguyễn Văn Đừng, P.6 38366101
25 Nhà thuốc Eco 010 lôD,C/cư Hùng Vương, Mạc thiên tích 38590911
26 Nhà thuốc Thuận Hưng 180 Phùng Hưng, P14 38537525