Quận 6

TT ĐẠI LÝ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 Nhà thuốc Phúc Anh 200B Hậu Giang, P6 39690220
2 NT đông y Minh Phụng 123 Minh Phụng, P9 39691357
3 NT Hòa An Đường  57 Lê Quang Sung, P2 39694726
4 Nhà thuốc Nhơn Hòa 71 Nguyễn Thị Nhỏ, P.2 39690552
5 Nhà thuốc Thành đạt 260A Nguyễn Văn Luông, P11 38751863
6 Nhà thuốc Xuân Thành 55  Phạm đình Hổ, P2 39040169
7 Nhà thuốc Kim Ngọc 44 Hậu Giang
8 Nhà thuốc Phú Lâm 1019 Hồng Bàng, P13