Quận 8

TT ĐẠI LÝ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 Nhà thuốc Công Hiệu 1597 Phạm thế Hiển, P 6 0908237348
2 Hiệu thuốc số 46 274 Dương Bá Trạc, P.2 0913605368
3 Nhà thuốc Hữu Nghị 17P Nguyễn Thị Tần, P.2 62609418
4 Nhà thuốc Ngọc Thu 283 Âu Dương Lân, P.2
5 Nhà thuốc số 29 170 Âu Dương Lân, P.3 38517347
6 Nhà thuốc Minh Phương 172 Âu Dương Lân, P.3
7 Nhà thuốc số 64 155 Tạ Quang Bửu, P.3
8 Nhà thuốc Kiến Sanh 361 Tùng Thiện Vương, P 12 38554618