Quận Bình Thạnh

TT ĐẠI LÝ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 Nhà thuốc Nam Sanh Đường 320 Xô Viết Nghệ tĩnh, P.25 38990584
2 Nhà thuốc Số 20 412 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25
3 Nhà thuốc Anh Thảo 219D Nơ Trang Long, P.12 35164640
4 Nhà thuốc Minh Tuấn 179/2 Nơ Trang Long, P12 38060724
5 Nhà thuốc Minh Hường 447 Nơ Trang Long, P.13 35532116
6 Nhà thuốc Eco 5 Nơ Trang Long, P.7 35511245
7 NT Đại Phước Xuân 88 Vũ Tùng, P.1 38430148
8 Nhà thuốc Bảo An Đường 302 Lê Quang Định, P11 38410297
9 Nhà thuốc số 2 38 Lê Quang Định, P.14 35107823
10 Nhà thuốc Mỹ Châu 7 97 Lê Quang Định, P.14 35003097
11 Nhà thuốc Nhân Trọng 81 Đinh Tiên Hoàng, P.3 35100452
12 Nhà thuốc Tâm Đức 24A Điện Biên Phủ, P.15
13 Nhà thuốc Ngọc Linh 115 đường D2, P25
14 Nhà thuốc Tú Lệ 40A đường D2, P25
15 Nhà thuốc số 34 9 Nguyễn Xuân Ôn, P.2 35101489
16 Nhà thuốc số 66 272 Nguyễn Xí, P.13 35533499
17 Nhà thuốc số 30 203 Lê Quang Đinh, P7, Q Bình Thạnh
18 Nhà thuốc Hoàng Diệu 365 Bình Quới, P 28, Bình Thạnh