Quận Tân Phú

TT ĐẠI LÝ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 Nhà thuốc Hoa Sơn 77 Gò Dầu, P. Tân Quý 01236669577
2 Nhà thuốc Thảo Phương 177 Gò Dầu, P. Tân Quý 62658654
3 Nhà thuốc Phước Thanh 310 Gò Dầu, P. Tân Quý 0939379818
4 Nhà thuốc Kim Ngân 44-46 Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh 01282570770
5 Nhà thuốc Văn Cao 87 Văn Cao, P. Phú Thọ Hòa 22446911
6 Nhà thuốc Minh Tâm 153 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh
7 Nhà thuốc Thuận Hòa 303 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh 0909773917
8 PK ĐY Bồi Hạnh Đường 259 Lũy Bán Bích, P. Hiệp Tân 38648896
9 Nhà thuốc Cửu Long 177C Lũy Bán bích, P. Tân Hiệp 39616117
 10 Nhà thuốc An Nhiên 427B Tân kỳ Tân Quý – P Tân Quý 0822458071