Bạch hoa xà thiệt thảo

12 bài thuốc chữa bệnh với Bạch hoa xà thiệt thảo

12 bài thuốc chữa bệnh với Bạch hoa xà thiệt thảo

Bạch hoa xà thiệt thảo có tên khoa học là Hedyotis diffusa Willd. Là cây thuốc quý nhưng rất dễ kiếm, nó phân bổ ở cả ba miền nước ta tại những vùng ven ruộng, sườn dốc đồi núi. Cây thuốc mọc bò dưới đất, thân 4 cạnh, nhỏ, có màu nâu nhạt. Lá bạch hoa xà thiệt thảo