Biểu hiện trĩ hỗn hợp

Những biểu hiện của trĩ hỗn hợp

Những biểu hiện của trĩ hỗn hợp

Trĩ hỗn hợp là loại bệnh trĩ phức tạp nhất so với hai nhóm trĩ ngoại, trĩ nội . Bởi trĩ hỗn hợp có biểu hiện của cả bệnh trĩ ngoại và trĩ nội, do vậy loại trĩ gọi là trĩ hỗn hợp.  Dưới đây chúng tôi xin đưa ra những triệu chứng hay gặp của bệnh để giúp bạn