Các loại vitamin

Vitamin A là gì ?

Vitamin A là gì ?

Vitamin A là một chất hết sức cần thiết cho cơ thể con người, đặc biệt là cho các tế bào mắt. Vitamin A có 3 dạng khác nhau mà chúng ta có thể tìm thấy ở những nguồn khác nhau. Đó là : Retinol,  Beta caroten và Carotenoid. Vitamin A là chất rất cần thiết cho mắt. Nó giúp cho ta

Vitamin với cơ thể con người

Vitamin với cơ thể con người

Vitamin là nhóm chất cần thiết cho mọi sinh vật, từ vi khuẩn, cái cây, tới động vật và con người. Phần lớn Vitamin cơ thể con người không tự tổng hợp được mà phải hấp thụ qua thức ăn nguồn gốc động vật và thực vật. Vitamin được chia làm 2 nhóm: nhóm các