Hỏi đáp tai biến mạch máu não

Bác Sĩ Nguyễn Văn Thịnh nói về tai biến mạch máu não (Phần 4)

Bác Sĩ Nguyễn Văn Thịnh nói về tai biến mạch máu não (Phần 4)

Cập nhật trả lời của bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh về chứng tai biến mạch máu não (phần 1) Xem thêm: Phấn 1 Phần 2 Phần 3 23/ PHẪU THUẬT ĐỘNG MẠCH CẢNH (CAROTID SURGERY) CÓ THẬT SỰ CÓ HIỆU QUẢ KHÔNG ? Vâng, đối với những bệnh nhân có triệu chứng (symptomatic

Chủ đề: Tai biến mạch máu não
Bác Sĩ Nguyễn Văn Thịnh nói về tai biến mạch máu não (Phần 3)

Bác Sĩ Nguyễn Văn Thịnh nói về tai biến mạch máu não (Phần 3)

Cập nhật trả lời của bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh về chứng tai biến mạch máu não (phần 1) Xem lại: Phần 1 Phần 2 16/ NHỮNG BỆNH NHÂN BỊ ĐỘT QỤY HAY TIA CÓ ĐƯỢC CHO PHÉP ĂN UỐNG KHÔNG ? Hầu hết những bệnh nhân đột qụy và TIA có thể nuốt không khó khăn. Đối

Chủ đề: Tai biến mạch máu não
Bác Sĩ Nguyễn Văn Thịnh nói về tai biến mạch máu não (Phần 2)

Bác Sĩ Nguyễn Văn Thịnh nói về tai biến mạch máu não (Phần 2)

Cập nhật trả lời của bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh về chứng tai biến mạch máu não (phần 2) >> Xem: phần 1 8/ ĐIỀU GÌ XẢY RA NẾU TÔI ĐIỀU TRỊ CÁI GÌ ĐÓ VỀ SAU HÓA RA KHÔNG PHẢI LÀ ĐỘT QỤY ? Sau khi CT scan loại trừ các trường hợp xuất huyết, những bệnh có các

Chủ đề: Tai biến mạch máu não
Bác Sĩ Nguyễn Văn Thịnh nói về tai biến mạch máu não (Phần 1)

Bác Sĩ Nguyễn Văn Thịnh nói về tai biến mạch máu não (Phần 1)

Cập nhật trả lời của bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh về chứng tai biến mạch máu não (phần 1) 1/ SỰ KHÁC NHAU GIỮA MỘT CƠN THIẾU MÁU CỤC BỘ NÃO TẠM THỜI VÀ MỘT TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO ? Cơn thiếu máu cục bộ não tạm thời (TIA : transient ischemic attack) và Tai biến mạch máu

Chủ đề: Tai biến mạch máu não