Phòng huyết áp thấp

Chế độ sinh hoạt cho người bị huyết áp thấp

Chế độ sinh hoạt cho người bị huyết áp thấp

Theo y học cổ truyền: huyết áp thấp dù với nguyên nhân nào cũng là dấu hiệu cho thấy khi ấy tim đang không làm tròn chức năng cung ứng dưỡng khí và dưỡng chất cho các cơ quan trong cơ thể. Để giải quyết chứng huyết áp thấp liên tục hay đột ngột thì chủ yếu là dành