Suy tim tâm trương

Điều trị suy tim tâm trương

Điều trị suy tim tâm trương

Suy tim có nhiều cách phân loại và một trong những cách phân loại đó là suy tim tâm thu và suy tim tâm trương. Một chu kì hoạt động của tim có 2 thời kỳ: kỳ tâm thu (tâm thất co bóp để đẩy máu đi vào hệ đại tuần hoàn đưa máu đi khắp cơ thể để nuôi mô, và đưa máu