Triglyceride cao

Triglyceride cao có nguy hiểm không?

Triglyceride cao có nguy hiểm không?

Triglyceride là một loại chất béo trung tính, có tham gia vào nhiều quá trình trao đổi chất của cơ thể. Tuy nhiên, khi một người tích tụ quá nhiều triglyceride vượt mức cho phép có thể khiến họ gặp phải nhiều rắc rối sức khỏe, đe dọa chất lượng cuộc sống. Triglyceride