Viêm gan A

Triệu chứng của bệnh viêm gan siêu vi A

Triệu chứng của bệnh viêm gan siêu vi A

Nhiều người bị nhiễm viêm gan siêu vi A hoàn toàn không có triệu chứng gì. Đôi khi, những triệu chứng diễn ra rất nhẹ đến mức họ không nhận biết được. Những người lớn tuổi hơn có khả năng thể hiện ra thành triệu chứng nhiều hơn trẻ em. Những người không có triệu

Nguyên nhân gây viêm gan siêu vi A

Nguyên nhân gây viêm gan siêu vi A

Bệnh viêm gan siêu vi A do virus là bệnh có tỷ lệ mắc cao ở những nước có điều kiện kinh tế còn kém phát triển. Con đường lây lan của bệnh qua đường ăn uốc từ người bệnh sang người lành càng làm cho nguy cơ mắc bệnh tăng lên nếy không được kiểm soát một cách đúng