Viêm tắc động mạch

Triệu chứng bệnh viêm tắc động mạch

Triệu chứng bệnh viêm tắc động mạch

Viêm tắc động mạch là một bệnh xuất hiện ở nam giới nhiều hơn nữ giới. Bệnh cũng thường xuất hiện ở những chi dưới nhiều hơn là chi trên động mạch vành hay ruột. Hình mô tả động mạch bị tắc Một số triệu chứng thường gặp ở người viêm tắc động