Bán thân bất toại

Mã Tiền

Mã Tiền

Mã Tiền (tên khoa học: Semen Strychni) có tác dụng thông (kinh) lạc, giảm đau, tán kết, tiêu thũng, trừ phong thấp và tê bại, mạnh tỳ vị, mạnh gân cốt... Mã tiền (Semen Strychni) Phân bố: Cây có nguồn gốc Đông Nam Á và Úc, thường gặp ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Khương Hoạt

Khương Hoạt

Khương Hoạt (Tên khoa học: Rhizoma et radix Notopterygii) có tác dụng chữa Cảm mạo phong hàn nhức đầu, sốt mồ hôi không ra được, phong thấp, tê đau vai, đau nhức mình mẩy, đau đầu, lưng đau mỏi. ung nhọt. Cây Khương Hoạt Nguồn Gốc:  Chủ yếu có ở Tứ Xuyên, Cam Túc, Thanh

Bọ Cạp

Bọ Cạp

Bọ cạp (tên khoa học: Buthus sp)tác dụng làm thuốc trấn kinh, chữa trẻ em kinh phong, làm thuốc kích thích thần kinh, chữa bán thân bất toại.. Bọ cạp Tên gọi khác: Toàn yết, Toàn trùng, Yết tử, Yết vĩ. Bộ phận dùng: Dùng cả con làm thuốc gọi là Toàn yết, nếu chỉ dùng